Nasze przedszkole jest przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku. To miejsce zabawy i bezpiecznego poznawania świata. 

Celem naszego przeszkolą jest wychowanie samodzielnego, wierzącego we własne siły i przekonanego o swoich wartościach młodego człowieka, poprzez wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami, w relacjach ze światem przyrodniczym, społecznym i kulturowym. 

Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole.

Nasza wizja

Ideą przewodnią pracy w naszym przedszkolu jest rozbudzanie ciekawości świata, otwartości, wiary we własne możliwości, poczucia własnej wartości oraz wyposażenie dziecka w narzędzia ich realizacji.

 

Pedagogika Montessori pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania.
Wspieramy dzieci w pokonywaniu trudności i barier.

 

Dajemy dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego oraz kulturowego i społecznego, wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność. Pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności oraz współdziałania w grupie.

Nasze cele:

Nasz program pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej realizujemy we współpracy z rodzicami, co sprawia, że oddziaływania przedszkola i domu są skoordynowane, a rodzice są naszymi najlepszymi sprzymierzeńcami.

Przedszkole ściśle współpracuje z instytucjami oraz z innymi przedszkolami.

Poszukująca  nowatorskich metod kadra, inspiruje i wyzwala u dzieci twórczą aktywność, zaspakaja naturalną potrzebę ekspresji oraz uczy tolerancji drugiego człowieka.

Promujemy model edukacji dwujęzycznej jako odpowiadającej na wyzwania stojące przed współczesnym modelem edukacyjnym. Jako placówka edukacyjna wdrażamy elementy edukacji wielokulturowej.

Misja przedszkola

Ideą przewodnią pracy w naszym przedszkolu jest rozbudzanie ciekawości świata, otwartości, wiary we własne możliwości, poczucia własnej wartości oraz wyposażenie dziecka w narzędzia ich realizacji.

 

Pedagogika Montessori pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania.

Wspieramy dzieci w pokonywaniu trudności i barier.

 

Dajemy dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego oraz kulturowego i społecznego, wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność.

Pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności oraz współdziałania w grupie.      

 

Motto Montessori, za którym podążamy brzmi: „Daj mi czas”.

Każde dziecko, w różnym czasie zdobywa umiejętności, dlatego wiemy, że każde dziecko rozwija się w swoim własnym tempie.

Jesteśmy miejscem przyjaznego przebywania dzieci o różnym stopniu rozwoju oraz rozwijamy wrażliwość na drugiego człowieka. Zabiegamy o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka.

 

Dążymy do tego aby wzory zachowań wyniesione z przedszkola mogły stać się w dorosłym życiu standardem i przyczynić się do zmiany postaw społecznych wobec otaczających nas ludzi.

Zrobimy wszystko, aby dzieci czuły się akceptowane i bezpieczne oraz pomożemy im poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.