Nasze przedszkole jest przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku. To miejsce zabawy i bezpiecznego poznawania świata. 

Celem naszego przeszkolą jest wychowanie samodzielnego, wierzącego we własne siły i przekonanego o swoich wartościach młodego człowieka, poprzez wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami, w relacjach ze światem przyrodniczym, społecznym i kulturowym. 

Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole.

🎄🎅 Zapraszamy na Kiermasz Świąteczny! 🎅🎄

Drodzy Rodzice! 🌟
 
Już niedługo odbędzie się wyjątkowy Kiermasz Świąteczny, który nie tylko napełni Wasze serca świątecznym klimatem, ale także pozwoli zgłębić tajniki życia przedszkolnego i szkolnego! 🏫💖
 
Co Was czeka na tym wyjątkowym wydarzeniu?
 
🎨 Warsztaty Rodzinne: Weźcie udział w kreatywnych warsztatach, podczas których razem z dziećmi stworzycie świąteczne cuda! 🤲✨
🏫 Informacje o Przedszkolu i Szkole Podstawowej: Dowiedzcie się wszystkiego, co chcielibyście wiedzieć o naszych placówkach! 📚👩‍🏫
🍰 Przysmaki Świąteczne: Skosztujcie pyszności przygotowane przez naszych utalentowanych kucharzy! 🍪
🌟 Występy Dzieci: Podziwiajcie zdolności naszych maluchów podczas świątecznych występów! 🎤👦👧
 
To nie tylko okazja do świątecznych zakupów, ale także do integracji z innymi rodzicami i pełnej radości atmosfery! Nie przegapcie tego wyjątkowego dnia! 🤗🎉
 

Nasza wizja

Ideą przewodnią pracy w naszym przedszkolu jest rozbudzanie ciekawości świata, otwartości, wiary we własne możliwości, poczucia własnej wartości oraz wyposażenie dziecka w narzędzia ich realizacji.

 

Pedagogika Montessori pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania.
Wspieramy dzieci w pokonywaniu trudności i barier.

 

Dajemy dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego oraz kulturowego i społecznego, wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność. Pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności oraz współdziałania w grupie.

Nasze cele:

Nasz program pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej realizujemy we współpracy z rodzicami, co sprawia, że oddziaływania przedszkola i domu są skoordynowane, a rodzice są naszymi najlepszymi sprzymierzeńcami.

Przedszkole ściśle współpracuje z instytucjami oraz z innymi przedszkolami.

Poszukująca  nowatorskich metod kadra, inspiruje i wyzwala u dzieci twórczą aktywność, zaspakaja naturalną potrzebę ekspresji oraz uczy tolerancji drugiego człowieka.

Promujemy model edukacji dwujęzycznej jako odpowiadającej na wyzwania stojące przed współczesnym modelem edukacyjnym. Jako placówka edukacyjna wdrażamy elementy edukacji wielokulturowej.

Misja przedszkola

Ideą przewodnią pracy w naszym przedszkolu jest rozbudzanie ciekawości świata, otwartości, wiary we własne możliwości, poczucia własnej wartości oraz wyposażenie dziecka w narzędzia ich realizacji.

 

Pedagogika Montessori pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania.

Wspieramy dzieci w pokonywaniu trudności i barier.

 

Dajemy dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego oraz kulturowego i społecznego, wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność.

Pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności oraz współdziałania w grupie.      

 

Motto Montessori, za którym podążamy brzmi: „Daj mi czas”.

Każde dziecko, w różnym czasie zdobywa umiejętności, dlatego wiemy, że każde dziecko rozwija się w swoim własnym tempie.

Jesteśmy miejscem przyjaznego przebywania dzieci o różnym stopniu rozwoju oraz rozwijamy wrażliwość na drugiego człowieka. Zabiegamy o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka.

 

Dążymy do tego aby wzory zachowań wyniesione z przedszkola mogły stać się w dorosłym życiu standardem i przyczynić się do zmiany postaw społecznych wobec otaczających nas ludzi.

Zrobimy wszystko, aby dzieci czuły się akceptowane i bezpieczne oraz pomożemy im poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.